Product categories

Contact us

  • Add: No.98,Da-San-Cun Street,SanJiaoTan XiaoJinKou Town,Huizhou Ctiy GuangDon Province, China
  • Tel: 0752-2785960
  • Fax: PHONE:18818663008
  • Email: jeida_5@jeida.net